Friday, May 29, 2009

Warning traditional healers - 3rd response

Can anyone translate this?
Ubwere mawa ndizakupase mankhwala okulisa mbolo ,chifukwa mbolo yako ndaona pa kalabashi kuti ndiyaying'ono komanso uzatenge mankhwala okuti machendee akowo asamachuluke mzeru . Ndee palinso ochilisa matenda amene ulinawowo a Aids zonsenzo kuchitunda kwake kuno Dr zatha . Poti ndiiwe kapolo wakapolo tidzakupanga ulele .galu osajandula iwe pankholo pamako ndi abambo ,pammmtuzuuu pako galu ,wagalu ukhalila yomweyo yamnsanjeyo .pachimmmtumbopako,kuthako konunkhako .

No comments: